MUNZ MAGENWIRTH bebro electronic GmbH
 english    deutsch    česky 
Vývoj, konstrukce, design
 • Celkové systémové sestavy z elektronických a mechanických komponentů
 • Speciální oblast:Ex - přístroje podle norem EU a US
 • Stanovení požadavků se zákazníkem
 • Posouzení podkladů a volba materiálů
 • Návrh designu
 • Vývoj schématu zapojení
 • Návrh desky plošného spoje
 • Testování prototypů podle norem:
  EMV - test / test v solné lázni / klimatický test / vibrační test
 • Simulace a výpočty
 • Stavba prototypů


© 2018 befra electronic, s.r.o. K Prádlu č.858, 735 35 Horní Suchá, Česká republika
Tel.: +420 596 425 940, Fax: +420 596 425 941, E-mail: befra@befra.cz